Algemene voorwaarden

Startseite » Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Cfdhandel.eu geeft gratis informatie over CFD’s en forex en tracht deze informatie zo volledig mogelijk, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel te presenteren.

De commercialisering van deze hefboomproducten is niet tot het Belgische publiek gericht.

Meer informatie in de disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Cfdhandel.eu of rechthoudende derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Mechelen bevoegd.

CFDHandel.eu
Copyright © 2024 | CFDHandel
Index