Disclaimer

Startseite » Disclaimer

Gebruik van de website

Cfdhandel.eu stelt deze website met veel zorg samen en tracht alle informatie zo volledig mogelijk, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel te presenteren. Ondanks deze inspanningen kunnen er onjuistheden in de informatie sluipen waardoor de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de informatie onjuistheden zou bevatten, dan zal Cfdhandel.eu al het mogelijke doen om deze onjuistheden zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contact’.

Algemeen karakter

Alle informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor uw persoon of entiteit. De verstrekte informatie kan niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of beleggingsadvies aan de gebruiker beschouwd worden.

De commercialisering van CFD’s, forex of andere hefboomproducten is niet tot het Belgische publiek gericht.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar websites van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Cfdhandel.eu verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

CFDHandel.eu
Copyright © 2024 | CFDHandel
Index