Forex tips

Startseite » Forex tips

De handel in foreign exchange heeft altijd betrekking op een valutapaar, de waarde van een munteenheid, uitgedrukt in eenheden van een andere valuta. Het bekendste en grootste paar is EUR/USD, waar de waarde van 1 EUR wordt uitgedrukt in het aantal Amerikaanse dollars. Valutakoersen zijn continu in beweging, maar waar komen die fluctuaties vandaan?

Vraag en aanbod

Uiteindelijk draait het allemaal om vraag en aanbod. Hoe hoger de vraag naar een product (valuta in dit geval), hoe hoger de prijs. Hoe meer aanbod (of hoe minder vraag), des te lager de prijs, oftewel hoe goedkoper het product

Vraag en aanbod en de daarmee gepaarde gaande koersbewegingen, worden door meerdere factoren bepaald.

Rente

Allereerst is daar de rente, de prijs die je betaalt om geld te lenen, of ontvangt door het uit te lenen. Hoe hoger de rente van een bepaalde valuta, hoe aantrekkelijker het is om die valuta te ‘bezitten’ om die hoge rente te kunnen ontvangen. Het tegenovergestelde is ook waar: bij een lage rente rendeert het te weinig om die bepaalde valuta te kopen en vast te zetten.

Economisch klimaat

De koers van een valuta is ook een indicatie van de financiële gezondheid van de betreffende regio. Als het in een land economisch goed gaat, trekt dit beleggers en investeerders aan. Dit heeft vaak een opwaartse valutakoers tot gevolg. Maar omdat het in forex handel altijd een valutapaar betreft, gaat het om de relatieve economische kracht van de ene regio ten opzichte van de andere. Bij het valutapaar EUR/USD gaat het dus om de vergelijking van de economieën tussen Amerika en Europa.

Onderliggende investeringen

Ook de (onderliggende) vraag naar goederen en diensten uit het betreffende land is van invloed op een valutakoers. Wanneer bijvoorbeeld grote Europese pensioenfondsen een stijging voorzien van Amerikaanse aandelen of obligaties, zullen zij hun investeringen daarheen verplaatsen. Dit geeft een neerwaartse druk op de euro en een stuwend effect op de dollar tot gevolg. Hetzelfde geldt wanneer bijvoorbeeld grote multinationals besluiten hun fabrieken naar elders te verplaatsen. Het grote geld wat daarmee gemoeid gaat, kan resulteren in een koersstijging van de munteenheid uit het betreffende land.

Financiële cijfers

Vooral op korte termijn zijn financiële cijfers, die dagelijks worden gepubliceerd, van invloed op valutakoersen. Werkloosheidscijfers, groeicijfers, import- en exportcijfers of rentebeslissingen kunnen grote koersfluctuaties teweeg brengen. Het is raadzaam om rondom het publicatietijdstip niet te handelen of in ieder geval achter de schermen te zitten om meteen te kunnen ingrijpen, indien nodig.

Politieke stabiliteit

Hoe stabieler een regio is, hoe positiever het investeringsklimaat is en hoe stabieler de valutakoers van die regio of het betreffende land is. Bij onrust en (politieke) onduidelijkheid vluchten investeerders vaak, om elders hun heil te zoeken en hun beleggingen veilig(er) te stellen. Valutakoersen komen als gevolg onder druk te staan.

Bovenstaande factoren zijn slechts enkele globale richtlijnen. Er zijn altijd excepties of andere onderliggende factoren te benoemen die van invloed kunnen zijn op de valutakoersen. Het is vaak ook belangrijk om in te schatten in hoeverre bepaalde factoren al ‘geprijsd’ zijn in de koers. Dat maakt de handel in foreign exchange zo enerverend, dynamisch en grillig.


Basistips

Bij alle beleggingen is sprake van risico, rendement en verlies. Zo ook bij forex. Er zijn een aantal basistips, die altijd moeten worden onthouden bij welke belegging dan ook.

  • Zorg dat je alleen handelt met geld dat je, als het moet, kunt missen
  • Zorg dat je verlies op tijd neemt, en laat winstgevende posities doorlopen
  • Zorg bij verlies- en winstneming altijd voor de juiste verhouding (risk/reward: meer terugverdienen dan wat je geriskeerd hebt)
  • Neem bij (de geringste) twijfel geen positie, zonder overtuiging en onderbouwing ben je meer gokker dan trader
  • Probeer je verlies niet in een klap terug te verdienen, beoordeel elke positie onafhankelijk, ongeacht wat er met eerdere posities is gebeurd

Discipline

Hierboven las je al over risk / reward. Als je 100 euro riskeert op een nieuwe trade, dan probeer je 200, 300 of meer terug te verdienen. In dit geval maakt het niet meer uit of je de markt goed kan voorspellen. Zelfs als je in minder dan de helft van de gevallen goed gepositioneerd zit, kan je nog winst maken op het einde van de rit.

Door de hefboomwerking zijn de risico’s groot. Discipline is daarom extreem belangrijk. Vele beleggers zijn ten onder gegaan aan hebzucht of koppigheid.

Een van de andere, belangrijke basisprincipes die bij valutahandel en de hefboomwerking in ogenschouw moet worden genomen, is het vooraf bepalen van het in- en uitstapmoment. Dus: het koersniveau waarop je verlies of winst gaat nemen, van te voren te bepalen en zelfs met orders in het handelsplatform zetten. Op die manier kom je niet in de verleiding om verlies groter te laten worden dan gepland of om te vroeg winst te nemen.

Tijd en zin

Om succesvol in forex te kunnen handelen, moet er wel tijd zijn om koersen te volgen, orders te plaatsen en actief bezig te zijn. Ook is het van belang het (financieel) nieuws goed te volgen. Valutakoersen kunnen heftig reageren op allerlei economische cijfers, politieke onrust, oorlogen of natuurrampen (met grote economische gevolgen voor de betreffende regio).

Naast de tijd die beschikbaar moet zijn, is een gezonde dosis leer- en leesgierigheid ook essentieel om een succesvol valutahandelaar te kunnen worden.

CFDHandel.eu
Copyright © 2024 | CFDHandel
Index